Om oss

Vi produserer og selger ved, mat og husflidsprodukter. I tillegg utfører vi ulike manuelle jobber og serviceoppdrag for bedrifter, enten i bedriftens lokaler eller hos oss på Kjellstad i Lier.

Med tilrettelagt arbeid og jobbveiledning opplever våre deltakere stor grad av mestring og glede over å bidra i arbeidslivet. Vår bedrift beviser at satsing på inkludering og integrering, er lønnsomt for alle.

Jobbsøkere tilbys arbeidspraksisplass for at veien til yrkeslivet blir kortest mulig. Vi ser mulighetene og styrken hos hver enkelt deltaker og hva som trengs for å lykkes.

Skoleungdom eller godt voksne er ofte i tvil om hva de egentlig vil bli. Våre sertifiserte veiledere benytter kartleggingsmetoden VIP24 som forteller hvilket yrke du bør velge.

Kjøp våre varer og tjenester og du støtter samfunnsnyttig arbeid.

Vi gjør det med glede!

Lier ASVO AS eies 100% av Lier kommune og det er formannskapet som er selskapets eierorgan og generalforsamling.

Styret består av:
Ørnulf Reinsve, styreleder
Kari Engen Sørensen, nestleder
Ragnhild Moslet Egeberg, styremedlem
Ole Marius Evensen, styremedlem
Anne Karin Opsal, styremedlem valgt av og blant de ansatte