Se tilbud i vår nettbutikk her!

Om Lier ASVO

Vi produserer og selger ved, mat og strikkeprodukter. I tillegg utføres ulike pakkejobber, produktmontering og serviceoppdrag for bedrifter, enten i bedriftens lokaler eller hos oss ved Kjellstad i Lier.

Med tilrettelagt arbeid og jobbveiledning opplever våre deltakere stor grad av mestring og glede over å bidra i arbeidslivet. Vår bedrift beviser at satsing på inkludering og integrering, er lønnsomt for alle.

Jobbsøkere tilbys arbeidspraksisplass for at veien til yrkeslivet blir kortest mulig. Lier ASVO ser mulighetene og styrken hos hver enkelt deltaker og hva som trengs for å lykkes.

Skoleungdom eller godt voksne er ofte i tvil om hva de egentlig vil bli. Våre sertifiserte veiledere benytter kartleggingsmetoden Inflow24 som forteller hvilket yrke du bør velge.

Kjøp Lier ASVO`s varer og tjenester og du støtter samtidig samfunnsnyttig arbeid.

Vi gjør det med glede!

Lier ASVO AS eies 100% av Lier kommune og det er formannskapet som er selskapets eierorgan og generalforsamling.

Styret består av:

Kari Engen Sørensen, styreleder
Tonje Evju, styremedlem
Jostein Spangen Hoset, styremedlem
Geir Haukaas, styremedlem
Liv Helen Aarum Kolstad, styremedlem valgt av og blant de ansatte

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål og Lier ASVO vil ha spesielt fokus på disse: