Se tilbud i vår nettbutikk her!

Om Lier ASVO

Vi produserer og selger ved, mat og strikkeprodukter. I tillegg utføres ulike pakkejobber, produktmontering og serviceoppdrag for bedrifter, enten i bedriftens egne lokaler eller hos oss ved Kjellstad i Lier.

Lier ASVO ER KÅRET TIL ÅRETS VEKSTBEDRIFT 30/10-2023!

Bedriften er kvalitetssertifisert etter ISO 9001-standarden og er en Miljøfyrtårnbedrift. 

Med tilrettelagt arbeid og jobbveiledning opplever våre medarbeidere stor grad av mestring og stolthet over å bidra i arbeidslivet. Vår bedrift beviser at satsing på inkludering og integrering, er lønnsomt for alle.

Jobbsøkere tilbys arbeidspraksisplass for at veien til yrkeslivet blir kortest mulig. Lier ASVO ser mulighetene og styrken hos den enkelte, og hva som trengs for å lykkes.

Kjøp Lier ASVO`s varer og tjenester og du støtter samtidig samfunnsnyttig arbeid.

Vi gjør det med glede!

Lier ASVO AS eies 100% av Lier kommune og det er formannskapet som er selskapets eierorgan og generalforsamling.

Styret består av:
Kari Engen Sørensen, styreleder
Tonje Evju, styremedlem
Jostein Spangen Hoset, styremedlem
Geir Haukaas, styremedlem
Per Sparre-Enger, styremedlem
Andreas Henriksen Bergh, styremedlem valgt av og blant de ansatte

 

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål og Lier ASVO vil ha spesielt fokus på følgende:

Bærekraft hos Lier ASVO handler om engasjement og om å ville gjøre en forskjell!

 

 1. God Helse og Livskvalitet:
 • Tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert aktivitet gir mestring og livsglede som igjen påvirker helsen positivt
 • Sykle eller gå til jobben, aktivitet i sommerhalvåret for alle medarbeidere med månedlig premiering
 • Rabattert treningstilbud for ordinært ansatte/personale ved sentralt treningssenter
 • Tilbud om gratis influensavaksine for ordinært ansatte hos Apotek 1
 • Tilknyttet bedriftshelsetjenesten Avonova Helse
 • Matlaging blant aktivtetsdeltakere som gir økt kunnskap om tilbereding av sunn og næringsrik mat

 

 1. Likestilling mellom kjønnene:
 • Likestilling når det gjelder arbeidsoppgaver, lønn og utdannelse
 • Ved ansettelse av nye medarbeidere tilbys stillingen til den best kvalifiserte, uavhengig av kjønn

 

 1. Anstendig arbeid og økonomisk vekst:
 • Bedriftens samfunnmandatet er å tilby arbeid til jobbsøkere som utestenges fra det ordinære arbeidsmarkedet. Viktig arbeidsressurs benyttes! Ansettelser skjer i samarbeid med NAV og Lier kommune.
 • Arbeidshverdagen består av inkludering og integrering i praksis med medarbeidere som alle har ulike forutsetninger og behov. Mestring og arbeidsglede skaper økonomisk vekst i bedriften.
 • Bedriftens visjon; «Der mennesker trives og verdier skapes»

 

 1. Ansvarlig forbruk og produksjon:
 • Bedriften er Miljøfyrtårn sertifisert med årlig klima- og miljørapport med mål om kildesorteringsgrad på 85%
 • Sertifisering for ISO 9001 ledelsessystem sikrer gode rutiner for kvalitet av varer og tjenester
 • Eget avvikssystem som indentifiserer og tiltakssetter forbedringer for å sikre forsvarlig drift
 • Biobrenselsanlegg som fyres med avkapp og ukurant tømmer fra bedriftens vedproduksjon
 • Bærekraftig drift av kafeen med blant annet vegetarmat som en av ukens lunsjretter
 • Bedriftens kaffegrut tas vare på og benyttes til jordforbedring i sommerhalvåret
 • Redusering av energiforbruk ved utskifting til LED belysning
 • Erstatte fossildrevne varebiler med elektriske

 

 

 1. Samarbeid for å nå målene:
 • Samarbeid mellom avdelingene; aktivitet – produksjon – karriere, gir økte ressurser og god teamdynamikk
 • Tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling med samarbeidspartnere hever kvalitsnivået på leverte tjenester
 • Samarbeid med bransjebedrifter i Norge for felles innkjøpsavtaler via Prego portalen