Se tilbud i vår nettbutikk her!

Om Lier ASVO

Vi produserer og selger ved, mat og strikkeprodukter. I tillegg utføres ulike pakkejobber, produktmontering og serviceoppdrag for bedrifter, enten i bedriftens egne lokaler eller hos oss ved Kjellstad i Lier.

Lier ASVO er kvalitetssertifisert etter ISO 9001-standarden og er en Miljøfyrtårnbedrift.

Med tilrettelagt arbeid og jobbveiledning opplever våre medarbeidere stor grad av mestring og stolthet over å bidra i arbeidslivet. Vår bedrift beviser at satsing på inkludering og integrering, er lønnsomt for alle.

Jobbsøkere tilbys arbeidspraksisplass for at veien til yrkeslivet blir kortest mulig. Lier ASVO ser mulighetene og styrken hos den enkelte, og hva som trengs for å lykkes.

Kjøp Lier ASVO`s varer og tjenester og du støtter samtidig samfunnsnyttig arbeid.

Vi gjør det med glede!

Lier ASVO AS eies 100% av Lier kommune og det er formannskapet som er selskapets eierorgan og generalforsamling.

Styret består av:

Kari Engen Sørensen, styreleder
Tonje Evju, styremedlem
Jostein Spangen Hoset, styremedlem
Geir Haukaas, styremedlem
Liv Helen Aarum Kolstad, styremedlem valgt av og blant de ansatte

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål og Lier ASVO vil ha spesielt fokus på disse: