Arbeidssøker

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Sammen legger vi en plan for hvilken tilrettelegging du trenger for å bli motivert og oppleve arbeidsglede. Du vil kunne få fast jobb i en av våre produksjonsavdelinger og bli kjent med gode kollegaer. En forutsetning for VTA-arbeidsplass er at du har fått, eller venter på å få, innvilget uførepensjon og at du bor i Lier kommune. Du bør også kunne jobbe i minst 50% stilling.

Spørsmål om Varig tilrettelagt arbeid?

Kontakt Lier ASVO;
Liv Helen Aarum Kolstad
Tlf. 977 27 890

Epost: liv@lier-asvo.no

 

 

Lærekandidat
Dersom du tar sikte på en kompetanseprøve, som er mindre omfattende enn en fag-/svenneprøve, kan du inngå en opplæringskontrakt med Lier ASVO. Da er du lærekandidat og jobber enten med mat, transport/logistikk, produksjon eller innen helse/sosial.

Hvis du underveis i læreperioden likevel kan oppnå yrkeskompetanse, er det mulig å endre til ordinær lærekontrakt.

Spørsmål om Lærekandidatordningen?

Kontakt Lier ASVO;
Vibece Ulrichsen
Tlf. 930 41 938

Epost: vibece@lier-asvo.no

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Trenger du midlertidig hjelp og bistand for komme i arbeid? Kanskje arbeidsevnen er blitt nedsatt og du trenger å hjelp til å finne ut av hvilken ny jobb du passer best til?

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring og arbeidsutprøving i vår bedrift og hos andre bedrifter for at du igjen skal få oppleve mestring og arbeidsglede.

Spørsmål om Arbeidsforberedende Trening?

Kontakt Lier ASVO;
Terje Auke
Tlf. 905 25 101
Send epost

 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere (AKS)
Er du under 30 år og trenger økonomisk bistand fra Lier kommune, er vilkåret at du kommer til Lier ASVO og har en aktiv hverdag. Våre veiledere hjelper deg til å se mulighetene for arbeid eller utdanning.
Vi setter fokus på hva du mestrer og hvordan du kan komme ut av en vanskelig livssituasjon.

Spørsmål om Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere?

Kontakt Lier ASVO;
Terje Auke
Tlf. 905 25 101
Send epost