Se tilbud i vår nettbutikk her!

Arbeidssøker

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Har du fått eller venter på å få innvilget uføretrygd, og er bosatt i Lier kommune? Da kan du søke VTA-stilling hos oss. NAV hjelper deg med å sende søknad.

Sammen legger vi en plan for hvilken tilrettelegging du trenger for å oppleve mestring og arbeidsglede. Du vil kunne få fast jobb i en av våre produksjonsavdelinger og bli kjent med gode kollegaer. Du må kunne jobbe i minst 50% stilling.

Spørsmål om Varig tilrettelagt arbeid? Ta kontakt med din NAV veileder – eller snakk med oss 🙂

Kontakt Lier ASVO;
Solfrid Gulbrandsen
Tlf. 477 88 950
E-post: solfrid@lier-asvo.no

 

 

Lærekandidat
Dersom du tar sikte på et kompetansebevis, som er deler av et fag-/svennebrev, kan du inngå en opplæringskontrakt med Lier ASVO. Da er du lærekandidat og jobber enten som kokk, aktivitør, logistikk, produksjonsteknikk eller med helse/omsorg.

Kompetansebeviset kan utvides til et fag-/svennebrev, når tiden er inne for det.

Spørsmål om Lærekandidatordningen? Ta kontakt med opplæringskontoret OKvekst – eller snakk med oss 🙂

Les mer om Lærekandidatordningen her (lenken åpnes i nytt vindu)

 

Kontakt Lier ASVO;
Solfrid Gulbrandsen
Tlf. 477 88 950

Epost: solfrid@lier-asvo.no

www.okvekst.no

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Trenger du midlertidig hjelp og bistand for komme i arbeid? Kanskje arbeidsevnen er blitt nedsatt og du trenger å hjelp til å finne ut av hvilken ny jobb du passer best til?

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring og arbeidsutprøving for at du igjen skal få oppleve mestring og arbeidsglede.

Spørsmål om Arbeidsforberedende Trening? Ta kontakt med din NAV veileder – eller snakk med oss 🙂

Kontakt Lier ASVO;
Unn Kristin Gulbrandsen
Tlf. 950 33 157
Send epost

 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere (AKS)
Mottar du økonomisk bistand fra Lier kommune, er vilkåret at du kommer til Lier ASVO og har en aktiv hverdag. Våre veiledere hjelper deg til å se mulighetene for arbeid eller utdanning.
Vi setter fokus på hva du mestrer og hvordan du kan komme ut av en vanskelig livssituasjon.

Spørsmål om Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere? Ta kontakt med din NAV veileder – eller snakk med oss 🙂

Kontakt Lier ASVO;
Unn Kristin Gulbrandsen
Tlf. 950 33 157
Send epost