Se tilbud i vår nettbutikk her!

Lærekandidat i yrkesfag

Lærekandidater

Dersom du snart går ut av 10.klasse og ønsker å bli lærekandidat, er det viktig at du søker yrkesfag på videregående skole!

Lier ASVO tilbyr tilrettelagt undervisning i fagene; kokk, aktivitør, helse/omsorg, produksjonsteknikk og logistikk.

Dersom du har gått yrkesrettet fag på vgs og har behov for ekstra veiledning/tilrettelegging, kan du søke om å bli lærekandidat. For å søke må du ta kontakte med rådgiver på skolen din. Rådgiver vil kunne veilede hvordan du søker opplæringskontoret hos OKvekst om å bli lærekandidat. Husk, søknadsfristen er 1. februar!
Søknadsskjema finner du her: https://okvekst.no/hvordan-soke-laereplass/


Yrkeskartlegging
Yrkeskartlegging utføres i en periode på inntil 30 dager, hvor hensikten er å introdusere deg for arbeidslivet og avklare tilretteleggingsbehov. Dette ut i fra dine ressurser og forutsetninger. Kartleggingen skjer i etterkant av innsendt søknad  og gjennomføres i våre lokaler på Kjellstad i Lier, etter avtale med OKvekst og yrkesskolen.

 

Opplæringsplan
Som lærekandidat gis du tilrettelagt opplæring i faget ditt. Sammen lager vi en IOP (Individuell Opplærings Plan) med arbeidsoppgaver og mål som er spesialtilpasset deg. Halvårsvurderinger gjennomføres sammen med OKvekst som er bransjens opplæringskontor. Du jobber hele tiden sammen med din mentor og dine kollegaer. Læretiden er minimum 2 år med praktisk og teoretisk undervisning hos oss. Nær læretiden nærmer seg slutten, gjennomføres kompetanseprøve med ekstern sensor fra opplæringskontoret i Viken fylke.

 

Kompetanseprøve
Etter endt læretid skal du vise hva du har lært! Da er det tid for å utføre et oppdrag mentor  mener viser oppnådd kompetanse og mål i læretiden. Sensor i faget er tilstede under hele prøven og gir karakter på utført arbeid. Du får tilbakemelding om resultatet rett etter avlagt prøve. Utdeling av kompetansebeviset skjer senere på året under en høytidelige seremoni.  OKvekst inviterer til middag, taler og underholdning.

Spørsmål om lærekandidater? Ta kontakt med Opplæringskontoret OKvekst – eller snakk med oss 🙂

Kontakt Lier ASVO:
Solfrid Gulbrandsen
Tlf. 477 88 950
E-post: solfrid@lier-asvo.no