Se tilbud i vår nettbutikk her!

Aktivitetssenter

Dagaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse

Mangfoldet i vår bedrift gjenspeiler samfunnet. Alle inkluderes i fellesskapet og målet vårt er å gi alle en meningsfylt hverdag.

Ved aktivitetssenteret utføres tjenester innen tilrettelagte arbeidsoppgaver for personer med behov for individuell oppfølging, i forhold til kognitiv funksjon og funksjonstap.  Lier kommune kjøper denne tjenesten av Lier ASVO.

Innholdet i aktivitetstilbudet varierer i forhold til årstid og den enkeltes behov for tilrettelegging.

Oppgaver som er veldig populære blant deltakerne er repeterende oppgaver som å legge knapper i rør og klippe fri frimerker fra konvolutter. Disse aktivitetene fremmer mestring, fellesskap og skaper en god sosial atmosfære. Andre oppgaver foregår utendørs som rydding av friluftsområder, klipping av gress eller kløyving og pakking av fyringsved.

Vi er opptatt av den enkeltes opplevelser, og gir hver og en sitt øyeblikk til å «skinne» litt hver dag. Hver enkelt deltaker skal bli sett, hørt og føle seg respektert og ivaretatt hos oss.

Hos Lier ASVO er det like mange muligheter som ulikheter!

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

Kontakt Lier ASVO:
Aktivitetssenteret
Tlf. 478 73 438
E-post: aktivitet@lier-asvo.no